ZGŁOŚ SWÓJ WYPADEK/SPRAWĘ
TEL. +48 605 378 608

WYPADKI ROLNICZE

Poza ewentualnym odszkodowaniem z KRUS, w wielu sytuacjach poszkodowanym rolnikom, ich domownikom, osobom pracującym w gospodarstwach rolnych, przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym z polisy OC gospodarstwa. Świadczenia te przysługują także osobom trzecim poszkodowanym na terenie gospodarstwa rolnego lub w związku z jego działalnością, gdy mamy do czynienia z winą właściciela gospodarstwa rolnego lub osoby w nim funkcjonującej. W pewnych okolicznościach ubezpieczyciel gospodarstwa rolnego odpowiada wobec osoby poszkodowanej na zasadzie ryzyka, czyli ostrzejszym rygorze odpowiedzialności.

Analogicznie, tak jak w wypadkach przy pracy, osobie poszkodowanej należy się świadczenie z KRUS oraz w wielu sytuacjach z polisy OC gospodarstwa rolnego.

Kancelaria specjalizuje się min. w:

 • sprostowaniach protokołów powypadkowych, jeżeli z ich treści wynika, że KRUS nie uznał zdarzenia jako mającego charakter wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sytuacji odmowy uznania zdarzenia, jako wypadku przy pracy czy pracy w rolnictwie, min. w gdy mamy do czynienia z zawałami, udarami, przewlekłymi chorobami, których następstwem jest stałe kalectwo lub śmierć;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego, w przypadku odmowy przyznania renty na rzecz pracownika lub członków jego rodziny;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sprawach dotyczących odmowy przyznania emerytury lub zaniżenia emerytury.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w sądach powszechnych na terenie całego kraju. Zapraszamy do współracy!

 • PEŁNOMOCNIK KANCELARIA PRAWNA
 • ul.Obozowa 18
  62-800 Kalisz
 • Obsługa Klienta:
 • Poniedziałek - czwartek: 09.00 - 17.00
  Piątek: 09.00 - 16.00
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RADOSŁAW GĄSIOR
  (Podmiot Współpracujący)
 • ul.Górnośląska 26 / 1
  62-800 Kalisz
 • Obsługa Klienta:
 • Poniedziałek - czwartek: 09.00 - 17.00
  Piątek: 09.00 - 16.00
 • MIAŁEŚ WYPADEK?
 • Tel. +48 605 378 608
 • E-mail: info@pomocodszkodowania.pl

Copyright © www.kancelaria-pelnomocnik.pl, Kalisz 2021