ZGŁOŚ SWÓJ WYPADEK/SPRAWĘ
TEL. +48 605 378 608

WYPADKI PRZY PRACY

Z tytułu doznanych obrażeń ciała i rozstroju zdrowia każdemu poszkodowanemu pracownikowi należy jednorazowe odszkodowanie z ZUS, gdy okoliczności zdarzenia pozwalają na dochodzenie roszczenia uzupełniającego, poszkodowanemu pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie oraz zwrot szeregu kosztów, w tym przede wszystkim z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych.

Jeśli pracownik umrze wskutek wypadku przy pracy, najbliżsi dostaną świadczenia zarówno z ZUS, jak i z w niektórych okolicznościach od pracodawcy. Rodzina ubezpieczonego, który zmarł na wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, mogą domagać się jednorazowego odszkodowania z ZUS. Przysługuje ono także w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Jednocześnie w przypadku gdy zachodzą okoliczności umożliwiające dochodzenie roszczeń od pracodawcy zmarłego, najbliższym członkom rodziny przysługuje stosowane odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, zadośćuczynienie w związku z krzywdą moralną, a także min. zwrot kosztów związanych z pochówkiem.

Nasza Kancelaria specjalizuje się min. w:

 • sprostowaniach protokołów powypadkowych, jeżeli z ich treści wynika, że pracodawca nie uznał zdarzenia jako mającego charakter wypadku przy pracy;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sytuacji odmowy uznania zdarzenia, jako wypadku przy pracy czy pracy w rolnictwie, min. w gdy mamy do czynienia z zawałami, udarami, przewlekłymi chorobami, których następstwem jest stałe kalectwo lub śmierć;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego, w przypadku odmowy przyznania renty na rzecz pracownika lub członków jego rodziny;
 • odwołaniach od decyzji ZUS i KRUS do Sądu Okręgowego w sprawach dotyczących odmowy przyznania emerytury lub zaniżenia emerytury;
 • PEŁNOMOCNIK KANCELARIA PRAWNA
 • ul.Obozowa 18
  62-800 Kalisz
 • Obsługa Klienta:
 • Poniedziałek - czwartek: 09.00 - 17.00
  Piątek: 09.00 - 16.00
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RADOSŁAW GĄSIOR
  (Podmiot Współpracujący)
 • ul.Górnośląska 26 / 1
  62-800 Kalisz
 • Obsługa Klienta:
 • Poniedziałek - czwartek: 09.00 - 17.00
  Piątek: 09.00 - 16.00
 • MIAŁEŚ WYPADEK?
 • Tel. +48 605 378 608
 • E-mail: info@pomocodszkodowania.pl

Copyright © www.kancelaria-pelnomocnik.pl, Kalisz 2021